Chính sách Cookie

1. Định nghĩa Thông tin Cá nhân

Thông tin chi tiết về việc bạn truy cập trang web và các tài nguyên bạn đã truy cập. Cookie thu thập một loạt thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP, hệ điều hành và trình duyệt được sử dụng.

Tùy thuộc vào các trang được truy cập, một số trang có thể có các biểu mẫu thu thập thông tin về bạn, chẳng hạn như tên, số mã bưu điện, địa chỉ E-mail, v.v.

2. Chính sách Cookie của chúng tôi

Cookie được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm trang web của bạn dựa trên tương tác trước đây của bạn với trang web. Cookie được tải xuống và lưu bởi trình duyệt Internet khi một trang web được truy cập lần đầu tiên. Cookie đã lưu được sử dụng ở lần truy cập tiếp theo để nâng cao khả năng xem trang web.

Cookie có thể bị chặn hoặc bị xóa trong những trường hợp bạn không đồng ý với việc có Cookie. Tuy nhiên, khi làm như vậy, trang web có thể không tải, hoặc một số chức năng của trang web có thể hoạt động không chính xác do bị chặn Cookie.

Lưu ý: Hiện tại, không có Cookie nào được sử dụng trên trang web của chúng tôi thu thập thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn.

Cách quản lý và xóa Cookie

Cookie có thể bị chặn hoặc bị xóa thông qua cài đặt "Thiết lập" (hoặc "Công cụ") của trình duyệt. Một lựa chọn là chấp nhận hoặc từ chối tất cả Cookie. Tùy chọn thứ hai là chấp nhận các cookie cụ thể từ các trang web cụ thể. Trình duyệt có thể được thiết lập để điều chỉnh để có thể thông báo cho bạn bất cứ khi nào bạn nhận được Cookie. Việc quản lý Cookie và phương pháp xóa chúng khác nhau tùy theo các trình duyệt cụ thể. Tất cả các trình duyệt khác nhau ở điểm này. Để kiểm tra cách trình duyệt của bạn quản lý cookie, vui lòng sử dụng chức năng trợ giúp trong trình duyệt của bạn.